DOLAR 32,4796 0.62%
EURO 34,9104 -0.03%
ALTIN 2.403,700,54
BITCOIN 2173708-1,47%
İstanbul
29°

KAPALI

03:25

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kalkınmanın lokomotifi sanayiciler duygu ve düşüncelerini paylaştı

Kalkınmanın lokomotifi sanayiciler duygu ve düşüncelerini paylaştı

AKY Techno­logy İcra Kuru­lu Başkanı Gök­men Akyürek: Cumhuriyetimi­zin 100 yaşında,. Bize Cumhuriye­ti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve si­lah arkadaşlarını, vatan uğruna şehit ve gazi olan Mehmetçikleri­mizi şükranla anıyorum.

ABONE OL
Ekim 30, 2023 13:11
Kalkınmanın lokomotifi sanayiciler duygu ve düşüncelerini paylaştı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız

AKY Techno­logy İcra Kuru­lu Başkanı Gök­men Akyürek: Cumhuriyetimi­zin 100 yaşında,. Bize Cumhuriye­ti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve si­lah arkadaşlarını, vatan uğruna şehit ve gazi olan Mehmetçikleri­mizi şükranla anıyorum. Onlar ol­masa, biz olmazdık. Hepimiz cum­huriyetin çocuklarıyız. Onu koru­mak, kollamak ve yaşatmak boynumuzun borcudur. 100 yıldır olduğu gibi bundan sonrada Cum­huriyet, bize emanet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Akyürek: Seçilmemiz halinde, gelecek vaat eden fikirlere açık bir yönetim  olacağız - Dünya Gazetesi

Tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz

Alışan Lojistik Ceo’su Damla Alışan: Benim için Cumhuriyet, özgürlük demek, hürriyet demek, hukuk demek, çağdaşlık ve iler­lemek demek, mutluluk demek, Atatürk demek… Alışan Lojistik olarak, ülkemizin kuruluşundaki azmi, kararlılığı ve inancı kendi­mize rehber edinmeye ve bundan ilham almaya devam ediyoruz. Ge­lecek tüm projeksiyonların 100 yıldan bu yana olduğu gibi bundan sonra da bu temeller üzerinde var olmaya devam etmesi en büyük di­leğim.

Hedefimiz, Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluk ve fe­dakarlıklarla kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, onların yolundan sapmadan koru­mak ve temelinde yer alan değerle­ri en iyi şekilde yaşatarak gelecek nesillere taşımaktır.

Bugün, ulus­lararası arenada boy gösteren şir­ketlere sahipsek bu Cumhuriyet değerlerinin bir sonucudur. Bu ve­sileyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bay­ramımızı içtenlikle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtu­luş Savaşımızın tüm kahramanla­rını saygı ve minnetle anıyorum.

100 yıllık Cumhuriyetin 98 yılına tanıklık ettik

Anadolu Sigor­ta Genel Müdü­rü Mehmet Tuğtan: Bundan tam 100 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk liderli­ğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla bir­likte ekonomik reformlar da baş­latıldı. Bu reformlar ve modern­leşme çabalarıyla birlikte sigorta sektörü de gelişme gösterdi. Tür­kiye’de sigorta sektörünün baş­langıcı aslında Anadolu Sigorta ile hemen Cumhuriyeti takip eden yıllara denk gelir.

AKY Technology - Yönetim Kurulu Sektör, 100 yılda ekonomik ve teknolojik değişim­lere paralel olarak büyümüş ve dö­nüşmüştür. Günümüzde, geniş bir yelpazede sigorta ürünleri sunul­makta ve sigorta sektörü önemli bir finansal sektör olarak ülke eko­nomisine katkıda bulunmaktadır.

Deprem kuşağında yer alan Türki­ye, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği kaynaklı risklerle de karşı karşıya. Yaşanan son dep­remler ve doğal afetler, yaşadığı­mız coğrafyada sigortanın önemi­ni ve sigortasız kalmanın riskleri­ni hepimize gösterdi. Öte yandan pandemiyle birlikte sağlık alanın­da da önemli bir farkındalık ya­şandı.

Anadolu Sigorta olarak si­gortalılarımızı her türlü riske kar­şı koruma altına almak için ürün çeşitliliğimizi artıyoruz. Bunu ya­parken hem ihtiyaçları hem de bütçe hassasiyetini göz önüne alı­yoruz.

Biz, 100 yıllık Cumhuriye­tin 98 yılına tanıklık etmiş bir şir­ketiz. Hedefimiz, bu büyük mirası, Türkiye’nin sigortacılık okulu ol­ma misyonumuzla yeni yetkinlik­ler ve çağı yakalayan uygulamalar­la ileri taşımak.

Önümüzdeki dö­nemde de, güçlü sermaye yapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sigortalılarımızın lehine kullan­maya, maksimum güvence sağla­mak üzere ürünlerimizi geliştir­meye devam edeceğiz.

Vizyonumuz Cumhuriyetin ilkelerinden oluştu

Arbel Grup Yö­netim Kurulu Üyesi Gülçin Arslan Hazar: Bu yıl Cumhuri­yetimizin 100’ün­cü yılını kutlama­nın gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. 1923 yılın­dan bu ana kadar olan zamanda her bir alana, her bir bireye nüfuz ede­rek bizleri yetiştiren Cumhuriye­timize sonsuz saygı ve minnetleri­mizi sunarız.

Biz de Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri ola­rak Cumhuriyete olan minnetimi­zi gösterebilmek için her gün çok çalıştık, durmaksızın ürettik. 100’e yakın ülkeye bu topraklarda üretilen ürünlerimizle ulaştık.

Araştırmayı, yenilikçi olmayı, Cumhuriyetimizin ilkelerini ken­dimize vizyon edindik. Türkiye olarak 100 yıla çok büyük başarı­lar sığdırdığımız gibi gelecek 100 yıla da daha büyük başarılar sığ­dıracağız. Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edil­diği günden itibaren yetiştirdiği her bireyin yüzünde gurur, başarı, inanç, azim ve aydınlık gelecekler görüyoruz. Tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutlarız. Nice yüz yıllara…

100’üncü yıla özel hatıra parkı yaptık

Bestaff İş Maki­naları Genel Müdürü Kemal Koyuncu: Aksa­ray OSB’de faali­yet gösteren fir­mamız Cumhuri­yetin 100’üncü yılı anısına örnek bir projeye imza atıp, hatıra parkı yaptı. Buraya ilk etapta 100 adet fidan diktik.

Bu alanı Bestaff olarak periyodik bir şekilde ağaçlandıracağız ve çevre düzenlemeleri ile beraber Aksaray OSB içinde örnek bir hatıra parkı oluşturacağız. Son dönemlerde dünya genelinde yaşanan çevre olumsuzluklarının artmasına dik­kat çekmek ve aynı zamanda da ge­lecek nesillere dikilen bu ağaçları sağlıklı bir şekilde aktararak, Tür­kiye Cumhuriyeti’nin ilelebet pa­yidar kalacağının mesajını ilet­mek için 100’üncü yılda bu projeyi hayata geçirdik.

Türkiye’nin yeni yüz yılını heyecanla karşılıyoruz

klashaber-Haber, Son Dakika Haberleri, Güncel Gazete Haberleri

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Tem­silcisi Ayşem Sargın: Türkiye ile iş birliğimiz, 1945 yılında Türk Hava Yolla­rı’nın ilk DC-3 yolcu uçağını al­masıyla başladı. Yaklaşık 80 yıl­dır Türkiye’deyiz ve Türk havacı­lığı ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. Bu 80 yıl boyunca, Türk havacılığı da artarak Boeing’in küresel rekabetçiliğine katkıda bulundu.

İş birliğimiz, karşılıklı fayda getiren bir noktaya geldi ve bu bizi çok gururlandırıyor. Bu­güne kadar Türkiye’de çok önem­li yatırımlar yaptık. Havacılık sa­nayiyle iş birliğimizi büyütmenin ve çeşitlendirmenin yanı sıra Bo­eing’in dünyada sayılı mühendis­lik merkezlerinden birini Türki­ye’de açtık. Burada küresel ölçek­te tasarım ve Ar-Ge işi yapan mühendislerimizle başarılı çalış­malar yürütüyoruz. Çalışmaları­mızın önemli bir bölümü de Tür­kiye’nin insan sermayesine yatı­rım üzerine odaklanıyor.

DİKKAT!
Kâmil Koç, Yılın İtibarlısı Ödülüyle Taçlandı!

Türk havacılık sanayii ile iş birliğimiz çerçevesinde düzenlediğimiz profesyonel eğitimlere ek olarak, Türk gençlerinin havacılığa yö­nelmesini teşvik eden program­larımızla, ülkemizdeki insan kay­nağının havacılık sektörünün ya­rattığı istihdam imkanlarından faydalanmasını hedefliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzün­cü yılını kutluyor, Türk havacılı­ğının büyümesini sürdürdüğü, Boeing’in de Türkiye ile ortak ba­şarılarını çoğalttığı yeni yüz yılı­nı heyecanla karşılıyoruz.

İkinci yüzyılda da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth: Cum­huriyet’in 100’üncü yılı coşkusunu tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyo­rum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında da çalışmaları­mızı aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bunun için son de­rece yetkin bir iş gücüne her za­man olduğundan daha fazla ihti­yacımız var. Yeni yüzyılda odak­lanacağımız konuların başında Türk sanayisinin dönüşümüne ve istihdamımıza katkıda bulun­mak için üniversitelerle ve mes­lek liseleriyle iş birliklerimizi yo­ğunlaştırmak olacak. Türkiye’de faaliyetlerine 1910 yılında kuru­lan temsilcilikle başlayan Bosch Grubu, ilk fabrikasını 1972’de Bursa’da kurdu.

Faaliyet göster­diği Mobilite, Sanayi Teknoloji­leri, Enerji ve Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları sektörlerinde 2000 yılından geç­tiğimiz yılsonuna kadar yaklaşık 4 milyar euro tutarında Türki­ye’ye yatırım yapan Bosch, bugün Türkiye’deki 19 bini aşkın çalışa­nıyla yaşam için teknoloji üret­meye devam ediyor.

Rekabetçi Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz

Coşkunöz Hol­ding CEO’su Erdem Acay: Türkiye’nin ön­cü sanayi kuru­luşlarından Coş­kunöz Holding olarak, kuruldu­ğumuz 1950 yılından bu yana Ulu Önder Mustafa Kemal Ata­türk’ün izinde ülke ekonomisine katma değer sağlayan, global are­nada ülkemizi başarıyla temsil eden bir kurum olmak için çok çalıştık.

Otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerde 12 şirket ve 3 bin çalışanımızla, güçlü mü­hendis kadromuz ve üretim alt­yapımızla Türkiye’nin önde ge­len bir sanayi kuruluşu olarak tam 73 yıldır onun gösterdiği he­defler doğrultusunda, kurucu­muz merhum Kemal Coşku­nöz’ün ilk gün yola çıkarken duy­duğu azim ve yaptığı işi en iyi şekilde yapma isteği ile Türkiye için üretmeye devam ediyor, ül­kemizin adını global arenada da başarıyla temsil ediyoruz.

Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı­nı kutlamanın coşkusunu yaşar­ken, bu yüz yıllık büyüme ve kal­kınma yolculuğunun büyük bölü­müne eşlik ve tanıklık etmenin de haklı gururunu taşıyoruz. Tür­kiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyı­lında da onun gösterdiği yolda da­ha güçlü ve rekabetçi bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için ça­lışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız

DİOKİ Petro­kimya CEO’su A. Sefa Küçükbo­yacı: Cumhuri­yetin 100’üncü yılında yeni yatı­rımlarla büyü­meye devam eden Dioki Petrokimya Sanayi olarak Türkiye’nin muasır mede­niyetler seviyesine ulaşabilmesi için daha fazla yatırım ve katma değerli üretime ihtiyaç duyduğu bilinciyle çalışma yapıyoruz.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında devreye alacağımız yatırımlarla üretim kapasitemizi yüzde 77 artırıp, istihdam ve ihracatı artı­racağız. Cumhuriyetimizi kurup bizlere emanet eden Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah arka­daşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olabilmesi için hepimize önemli görevler düşü­yor.

Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız. Ekono­mik olarak ne kadar güçlü olur­sak ülkemizin geleceği o kadar parlak olacaktır. DİOKİ olarak bu bilinçle hareket ediyor ve üzeri­mize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalı­şıyoruz.

Doruk Un, geliştirdiği buğday çeşitleriyle Türk tarımına değer katıyor

Doruk Un Yöne­tim Kurulu Başkanı ve CE­O’su Gürsel Er­bap: Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticisi ve ihracatçısı ola­rak pandemi, savaşlar ve iklim değişiklikleri sebebiyle önümüz­deki süreçte ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariği’ olaca­ğından yola çıkarak sürdürülebi­lir tarım ve sertifikalı tohum ça­lışmalarını hayata geçirdik.

‘Do­ruk Tohumculuk’ çatısı altında farklı bölgelerde sekiz ayrı saha­da buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçi­çek, acıbakla gibi 80’e yakın to­hum geliştirdik. Bu çalışma neti­cesinde önümüzdeki yıl kuraklığa, hastalığa, zararlara da­yanıklı ve Türkiye’deki mevcut buğday çeşitlerine göre yüzde 20- 25 daha fazla verim sağlayan 6 çe­şit buğday çiftçilerle buluştura­cağız.

Bu alanda yıl sonuna kadar 200 milyon TL yatırım ile ta­mamlayacağız. Firma olarak bu yıl yüzde 46 büyüme ve 6 milyar TL ciro hedefliyoruz. Yine pera­kendeye Panpan markasıyla giri­yoruz. Üretimden depolamaya, lojistikten özel ürün geliştirmeye kadar entegre bir yapıda faaliyet gösteriyoruz.

Dayanışma ruhunu diri tuttuk

Doteks Tekstil Yönetim Kuru­lu Başkanı Gür­kan Tekin: Tür­kiye Cumhuriye­ti’nin 100 yıllık tarihinde hazır giyim ve konfek­siyon sektörü sanayileşmede, kal­kınma ve ihracatta öncü rol oyna­mıştır. Türkiye, ihracata dayalı kalkınma modelinin hayata geçi­rildiği 1980’li yıllarda hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ile dünyaya açılmıştır.

Uluslararası moda endüstrisinde esnek ve kali­teli üretim, aksesuar zenginliği ve hızlı temrin ile rakiplerinden po­zitif ayrışan sektörümüz, Cumhu­riyetimizin 100’üncü kuruluş yıl­dönümünü kutladığımız 2023 yı­lında da zorlu şartlara rağmen dayanışma ruhunu diri tutarak, ülkemizin kalkınması için değer üretmeyi sürdürüyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, si­lah arkadaşları ve kahraman Mehmetçik sayesinde kurulan Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun. Atatürk’ün, “En bü­yük eserimdir” diyerek büyük bir onur ve gurur duyduğu Cumhuri­yet, insan haysiyetine en çok yakı­şan rejimdir. Cumhuriyet; bağım­sızlığın ve millet egemenliğinin tescilidir.

DİKKAT!
MG Cyberster Türkiye'ye Geliyor: Fiyatı ve Özellikleri

Bugün, dünya milletleri arasında özgür ve bağımsız bir ül­kenin bireyleri olmayı Cumhuri­yetimize borçluyuz. Her Türk va­tandaşının asli görevi kendisine devredilen bu kutsal emaneti, ko­ruyup kollamaktır.

Biz iş dünyası temsilcileri olarak üzerimize dü­şen bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için; üreterek, istihdam sağlayarak ve daha çok ihracat yaparak ülkemizin ve in­sanımızın refah ve mutluluğunu artırmak için var gücümüzle ça­lışmaya devam ediyoruz.

İstihdamı destekleyip, aydınlık yarınlar inşa ediyoruz

Gap Grup Yöne­tim Kurulu Baş­kanı Zeki Or­manlı: Cumhuri­yetimizin 100’üncü yılını gururla ve coş­kuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca bü­yüdü, gelişti ve ilerledi. 100 yıl bo­yunca gösterdiğimiz birlik ve bera­berlikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlarını inşa ediyoruz.

Ülkemizin geleceğine umutla bakı­yoruz. Bizlerde firmamızın daha da gelişip büyümesi için var gücümüz­le çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımız­la, sağladığımız istihdamla her ge­çen gün bizlerde firmamızda he­def büyütmeye devam ediyoruz.

Enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz

Genelsolar Yö­netim Kurulu Başkanı Ali De­mirdaş: Türkiye Cumhuriye­ti’nin 100’üncü yılına girerken, Generalsolar olarak büyük bir heyecanla bu özel dönemi kutluyoruz. Güneş enerjisi sektöründe yıllarca bir­likte çalışarak, temiz ve sürdürü­lebilir enerji projelerine öncülük ettik. Türkiye’nin enerji ihtiyacı­nı çevre dostu bir şekilde karşıla­mak için attığımız adımlarla gu­rur duyuyoruz.

100 yıl kutlamala­rı vesilesiyle, ülkemizin enerji bağımsızlığını ve çevresel hassa­siyetini daha da artırmak için ka­rarlıyız. Generalsolar, gelecek nesillere enerji dolu bir dünya bı­rakma vizyonuyla hareket ediyor ve güneş enerjisi bu hedefimize ışık tutuyor. Geleceğimize ışık saçarken, Türkiye’nin 100 yıllık başarısının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Türkiye Cum­huriyeti’nin 100’üncü yılında, Generalsolar olarak 10 yıllık gü­neş enerjisi tecrübemiz ve 425 MW kurulu gücümüzle gurur du­yuyoruz. Ayrıca, güneş enerjisi köyleri kurarak, geleceğe olan inancımızı ve kararlılığımızı yansıtıyoruz.

Enerji verimliliği ve temiz çevre konularında daha fazla başarıya ulaşacağımıza ina­nıyoruz. Bu özel yılı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını coşkuyla karşılı­yor ve herkese başarı ve mutluluk dolu günler diliyoruz.

Asırlık koca çınarın gölgesinde huzurluyuz

İntertim Or­man Ürünleri Sahibi Tarık Ciğer: Asırlık koca çınar oldu 100 yıllık Cum­huriyetimiz. Gölgesinde hu­zur bulacağımız görkemli görü­nüşüyle göğsümüzün kabaracağı yeni bir yüzyıla giriyor Cumhuri­yetimiz; en büyük bayramımız Cumhuriyetimizin ilan edilişi­nin 100’üncü yılında daha güçlü olacağız, söz veriyoruz Atam.

Da­ha nice güzel yüzyıllar yaşayacak, yaşatacak emanet ettiğin gençle­rin. Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün en büyük eseri olarak ni­telendirdiği bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğu­muz Cumhuriyetimizin 100’ün­cü yılını gururla kutluyoruz.

Bağımsızlık savaşının meyvesi Cumhuriyettir

Kaya Makina Yönetim Kuru­lu Başkanı Mah­mut Kaya: Cum­huriyet yurdu­muz için en büyük kazanç, erdem aynı za­manda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağıdır. Halk ile birlikte kardeşlik demektir.

Acılara ve çekilen ıstıraba birlikte katlanmak ve mutluluklara bir­likte gülmektir. Bağımsızlık sava­şının meyvesidir Cumhuriyet. Demokrasiyle yoğrulmuş ecdadı­mızın tercihi, özgürlüğümüzün güvencesidir. Bu yüzden Cumhu­riyet bize emanettir ve onu yine biz yaşatacağız.

Cumhuriyetin geleceğe büyük bir ümitle bakma­mızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu enge­lin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. Cumhuri­yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehit­lerimizi rahmetle, kahraman ga­zilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

Bu değeri sonsuza kadar yaşatmak vatan borcudur

Kaytek Makina Genel Müdürü İsmail Eren Kaya: 100 yıl ön­ce bugün, mille­timizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Atatürk’ün önderli­ğinde büyük Türk Milleti’nin ka­nı, canı ve sonsuz emekleriyle ku­rulan Cumhuriyetimizi, tüm de­ğerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur.

Geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. Cumhuriyetin kurul­ması, tüm dünyaya ilan edilen bağımsızlık ve demokrasinin sönmeyen meşalesi olmuş, bili­min ve sanatın ışığında dünya ül­kelerine örnek teşkil edecek mü­reffeh bir ülke olmamızın yolunu açmıştır.

Bu duygu ve düşünce­lerle Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah ar­kadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhu­riyet Bayramı’nı en içten dilekle­rimle kutluyorum.

152 yıldır Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz

Kurukahveci Mehmet Efen­di Üçüncü Ku­şak Temsilcile­ri Mehmet ve Hulusi Kuru­kahveci: Türk kahvesi kokusu­nu Eminönü’ndeki Tahmis So­kağı’ndan dünyanın 60 ülkesine yaymayı başarmış bir marka olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 152 yıldır Türk markası olmaktan gurur duyuyor. Uzun ömrüne iki dünya savaşı, bir kurtuluş savaşı ve sayısız eko­nomik kriz sığdıran Kurukahve­ci Mehmet Efendi, her zorluk­tan sonra ayakta kalmayı başar­mış durumda.

Bu başarıdaki en önemli etken, kalite ve özeni işin merkezine koyabilmektir. Öte yandan yapılan işin odağına sa­dık kalma ve sürekli inovasyon da markayı geliştiren diğer önemli unsurlardır. 1871 yılında kahveyi taze öğütülmüş ve pa­ketlenmiş halde satmak ilk kez dedemiz Mehmet Efendi tara­fından kahve severlere sunulan bir kolaylıktı. O dönem için bu büyük bir yenilikti.

DİKKAT!
Hedef elektrikli otomobil pazarında yüzde 10 payı aşmak

Cumhuri­yet’in vizyonu ve kalkınma ham­lesi, bizim de dünyayı takip et­memize ve yenilikleri sürdürme­mize imkân tanıdı.Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Kurukahveci Mehmet Efendi, Türkiye’nin ilk yerli Türk kah­vesini üretme konusunda da gi­rişimlerde bulunuyor.

Bir buçuk asırdır Türk kahvesi kültürünü başarıyla yaşatan marka, farklı kahve tercihleri için de kahve çeşitleri üretiyor.

Ne mutlu bize ki aziz kahramanların torunlarıyız

Memoil Akar­yakıt Dağıtım Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Işık: Cumhuriyet egemenliğin millete ait oldu­ğunun kabul edildiği bir yöne­tim şeklidir. Diğer yönetim bi­çimleri, Türk milletinin karak­terine uygun düşmez, uygun düşmesi de beklenemez.

Cum­huriyet erdemdir, adalettir ve bizlere emanettir. 100 yıl önce “Egemenlik kayıtsız şartsız mil­letindir” ilkesini savunan ve de­mokratik yönetimi yüce Türk milletine armağan eden önderi­miz Gazi Mustafa Kemal ve aziz silah arkadaşlarını ne denli bü­yük bir saygıyla ansak azdır.

Tür­kiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesi ile ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücade­lede vatanımız ve milletimiz için can vermiş aziz şehitlerimi­zi rahmetle anıyoruz. Ne mutlu bize ki kahramanlıklarını ve ba­şarılarını büyük bir gururla pay­laştığımız ecdatlarımızın torun­ları, kolay kazanılmayan bir Cumhuriyet’in çocuklarıyız.

Ba­şarılı tarihimize her gün yeni ba­şarılar ekleyip nice yüz yılları milletçe gururla karşılamak te­mennisi ile Ata’mızın bizlere he­diyesi olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında birlikte ilerlemeye devam edeceğiz

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng: Metro Türkiye olarak, 33 yıl önce “Tür­kiye’ye yatırım yapan ilk ulusla­rarası peraken­deci” unvanıyla yeme içme ve turizm sektörlerin duyduğumuz güvenle faaliyete başladık. Tür­kiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında birlikte ilerlemeye de­vam etmek ve ülkemizi başarıla­rıyla öne çıkarmak, büyük bir gurur.

“Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mut­fağının şefleriyle birlikte dünya­da hak ettiği yere gelmesine kat­kıda bulunmak” en büyük gaye­miz oldu. Bu amaç, ülkemizin eşsiz ürünlerini ve emektar çift­çisini, geleneksel ve modern re­çetelerle günümüze taşıyan şef­leriyle buluşturmanın ötesinde, üreten ve işleyen arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlayarak güçlü ve sürdürülebilir bir yerel ekonominin temelini attı.

Metro Türkiye Ailesi olarak Cumhuri­yetimizin ikinci yüzyılında da ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi bili­min ve aklın rehberliğinde tarı­mı desteklemeye, mutfağımızı korumaya ve gastronomi sektö­rünün gelişimine katkı sağlama­ya devam edeceğiz.

Cumhuriyetle birlikte büyüdük

Reis Makina Genel Müdürü Başar Demir­can: Cumhuri­yetin ilk yılların­da temelleri atı­lan markalardan olan Reis Maki­na 105 yıllık bir geçmişe sahip. Firmamız adeta Cumhuriyetle birlikte büyüdü. Geride kalan 100 yılda yaptıklarımıza baka­cak olursak; dünyada 1 trilyon dolarlık bir sektör olan hırdavat sektöründen ülkemizin aldığı pay 25 milyar dolar.

Reis Maki­na ülkemizin aldığı bu payı artı­rabilmek için çalışıyor. Topçu ailesi tarafından Rize’de temel­leri atılan 105 yaşındaki firma­mız bugün Balkan ülkeleri, Do­ğu Avrupa ülkeleri, Türki Cum­huriyetleri, Afrika ülkeleri, Amerika’ya jeneratör ihracatı gerçekleştiriyor.

Globalleşen ve dijitalleşen dünyaya ayak uydur­mak için teknolojik Ar-Ge çalış­malarına ağırlık veriyor ve yatı­rım yapıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da var gücü­müzle ülkemizin kalkınmasına destek olacağız.

Başarımızı Cumhuriyet’e borçluyuz

Tezmaksan Makine Genel Müdürü Hakan Aydoğdu: “Mil­letin bağımsızlı­ğını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” il­kesi ile bağımsız yaşama kararlılı­ğını ortaya koyan Türk milletinin çıktığı yolculuk sonucu kurduğu Cumhuriyet’imiz 100’üncü yaşın­da. İstikbale olan güçlü inancı sa­yesinde dillere destan bir Millî Mücadele yürüten milletimizin bu uğurda çektiği zorlukları bu­günden bakınca çok daha iyi anlı­yoruz.

Her daim yeniliği, çağdaşlı­ğı, üretmeyi ve ilerlemeyi odağına alan Cumhuriyet’in birbirini ta­mamlayan değerlerine olan bağlı­lığımızla hareket eden bir firma olarak biz de başarımızı bu ülke­nin kurucuları ve bize emanet et­tikleri Cumhuriyet’e borçluyuz. Bunun için de “Ülkemiz için daha iyisini başarmak için neler yapa­biliriz?” sorusunu kurulduğumuz günden bu yana kendimize soru­yor, bu doğrultuda Türkiye sana­yisi ve güçlü ekonomimize değer katıyoruz.

Bağımsızlığımızdan al­dığımız güçle ikinci yüzyılımızda da çalışmaya devam edecek, Cum­huriyet’imizi daha da ileri taşı­mak için elimizden gelenin hep daha fazlasını yapacağız.

Cumhuriyetimizin gelecek dönemleri için çok önemli hedeflerimiz var

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan: 100’üncü yılını kutladığı­mız Cumhuriye­timizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vata­nını en çok seven, görevini en iyi ya­pandır” sözünü kendimize ilke edinerek, Türkiye’nin Trendyol’u olarak esnafımız, üreticilerimiz, işletmelerimiz, ekibimizle ülke­mizin gelecek yüzyıllara daha güçlü bir şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Ülkece Cumhuriye­timizin gelecek dönemleri için çok önemli hedeflerimiz var.

Biz de bu hedeflere elimizden geldi­ğince destek olmak için, Türki­ye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak Türkiye’nin üretim gücü­nü tüm dünyaya ulaştırmayı, tüm satıcılarımızı farklı coğrafyalar­daki müşterilerle buluşturmayı kendimize hedef olarak aldık.

2022 yılından bu yana 40 binden fazla satıcımızı ilk kez ihracat ya­par hale getirdik. Cumhuriyeti­mizin gelecek yüzyıllara daha güçlü şekilde ulaşması için tüm Trendyol ekosistemi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.